Als organisatie willen we de jongeren en de gezinnen die we begeleiden optimale kansen en mogelijkheden bieden. We willen hen de kans bieden hun eigen krachten en talenten te (her)ontdekken en ze te ontwikkelen, we willen hen de kans bieden zo maximaal mogelijk aan het maatschappelijk leven te participeren en we willen hen vooral de kans bieden zelf kansen te creëren. Onze reguliere hulpverleningsopdracht en de middelen die we daartoe krijgen laten dit echter niet altijd even gemakkelijk toe, maar dankzij gulle sponsoren en inovatieve samenwerkingsverbanden slagen we er soms toch in een aantal unieke projecten op poten te zetten. Projecten die enigzins buiten de lijntjes van de jeugdzorg kleuren maar daarom niet minder waardevol zijn. Projecten voor maar bovenal ook door de jongeren en hun gezinnen.

 

Projecten die nu lopende zijn:

  • We Will Remember Them 
  • Media@DeLoods
  • De Wijnactie
  • De ontbijtactie
  • Music For Life: Cheesy Quiz @ De Loods